flash Banner

Η αναγκαιότητα για πετυχημένες πωλήσεις - διαπραγματεύσεις. Βελτιώστε τις ικανότητές σας

Η αναγκαιότητα για πετυχημένες πωλήσεις - διαπραγματεύσεις. Βελτιώστε τις ικανότητές σας

Σήμερα είναι περισσότερο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά να μάθει κάποιος να κλείνει συμφωνίες, συνεργασίες, δουλειές, παραγγελίες, να διατηρεί ή και να αυξάνει τις πωλήσεις, να χειρίζεται διαφωνίες. Στην κρί... Περισσότερα

Οι πωλήσεις - διαπραγματεύσεις είναι μάθημα που διδάσκεται σε πανεπιστήμια

Οι πωλήσεις - διαπραγματεύσεις είναι μάθημα που διδάσκεται σε πανεπιστήμια

Σήμερα μεγάλα πανεπιστήμια επιχειρησιακών σπουδών του εξωτερικού δημιούργησαν έδρες με αντικείμενο τις πωλήσεις - διαπραγματεύσεις και έχουν καθιερώσει το μάθημα αυτό ως υποχρεωτικό. Περισσότερα

Coaching Πωλητών PDF  | Εκτύπωση |

COACHING ΠΩΛΗΤΩΝ


Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες coaching πωλητών.

Αυτή την υπηρεσία την προσφέρει μόνο ο κύριος Προκόπης Φούσας ο οποίος είναι και Εκπαιδευτικός και Οικονομολόγος και επί 30 χρόνια επιχειρηματίας.
Πιστεύει ότι η επιτυχία των πελατών του είναι η επιτυχία του. Με αλλά λόγια οι επιτυχημένοι και ενθουσιώδεις πελάτες του είναι το σημαντικότερο διαπιστευτήριο του.

ΒΗΜΑΤΑ COACHING ΠΩΛΗΤΩΝ:

 • α) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ σε ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ.
 • β) Δημιουργία κειμένων για τους πωλητές και εξεύρεση επιχειρημάτων στις αντιρρήσεις.
 • γ) Βιντεοσκοπούνται οι πωλητές σε προσομοιώσεις σεναρίων πωλήσεων και σε ρόλο πελάτη είναι ο coach ( Π. Φούσας ).             Μετά παρακολουθείται η ταινία και γίνεται συμβουλευτικός σχολιασμός.
 • δ) Στοχοθέτηση με ειδική μεθοδολογία
 • ε) Στελέχη και coach ( Π. Φούσας ) εργάζονται για την επιτυχία των στόχων.

 


ΟΦΕΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ COACHING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για κάθε επιχείρηση το σπουδαιότερο θέμα είναι οι πωλήσεις των προϊόντων της.
Στην σημερινή ιδίως εποχή η ΕΛΠΙΔΑ των επιχειρήσεων στηρίζεται στις πολλές πωλήσεις.
Το καλό coaching συντελεί στο να κάνουν πολλές πωλήσεις οι επιχειρήσεις.

 • Το coaching επηρεάζει την απόδοση των πωλητών με την παρακίνηση και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων τους.
 • Ένας καλός coach μπορεί να δουλέψει και με άπειρους και με έμπειρους πωλητές, διότι το περιεχόμενο των ενοτήτων coaching μεταξύ διαφορετικού προσωπικού μπορεί να διαφέρει, αλλά η διαδικασία του coaching παραμένει η ίδια.
 • Το coaching δίνει μεγάλη έμφαση στην πειθώ, στον σχεδιασμό, στην ενθάρρυνση και στην επανάληψη ως μέσα βελτίωσης της απόδοσης.
 • Ο coach δεν θα πρέπει να βιαστεί να ορίσει αυτά που πιστεύει ο ίδιος, ότι χρειάζονται τα άτομα να διδαχτούν, αλλά θα πρέπει να περιμένει, να εντοπίσει ποιες είναι η πραγματικές τους ανάγκες, δηλαδή το coaching εξατομικεύεται και προσαρμόζεται με κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.
 • Ο coach πρέπει να παρακολουθεί τις πραγματικές πωλήσεις οι οποίες θα αποτελούν την βάση για συζητήσεις με τους πωλητές.
 • Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από το να παρατηρεί ο coach τον πωλητή εν ώρα εργασίας ώστε να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα, του τι συμβαίνει σε μια συνάντηση πώλησης.
 • Οι προσωπικές συναντήσεις του coach με τον πωλητή είναι ένα δυνατό εργαλείο, διότι εντοπίζονται οι ικανότητες του και η δυνατότητα να αλλάξει συμπεριφορά και τακτικές.
 • Οι προσωπικές συναντήσεις του coach με τον πωλητή μεγιστοποιούν την απόδοση του. Προϋπόθεση αυτού είναι ότι ο πωλητής και ο coach πρέπει να έχουν την ίδια εικόνα σχετικά με το ποιες είναι οι αρχές της πώλησης.
 • Πριν την εφαρμογή των διαδικασιών coaching είναι απαραίτητο ο coach να εκπαιδεύσει τους πωλητές πάνω στις αρχές της πώλησης. Η εκπαίδευση των πωλητών από μόνη της δεν θα βελτιώσει σε μαγάλο βαθμό την απόδοση αν δεν ακολουθήσει το coaching.
 • O coach συνεργάζεται με τους εργαζόμενους για να γίνει   ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ. Χρησιμοποιεί τους στόχους προκειμένου να κατευθύνει τους υπαλλήλους προς την επίτευξη των.
  Τα βήματα της στοχοθέτησης:
  • Συζητάει τους προσωπικούς στόχους με κάθε εργαζόμενο.
  • Συσχετίζει τους προσωπικούς στόχους με τις επιδιώξεις της επιχείρησης.
  • Προσδιορίζει τις απαιτήσεις για την επίτευξη των στόχων.
  • Καθορίζει μέτρα σύγκρισης για την επιθυμητή απόδοση.
  • Συσχετίζει τα επιτεύγματα με τους στόχους.
 • Το coaching είναι μια συνεχής διαδικασία κατά την οποία πρέπει να διαμορφώνονται και να βελτιώνονται οι τακτικές που χρησιμοποιούνται από τους πωλητές κατά την πώληση.


Ο Coach, ως επιχειρηματικός καθοδηγητής πρέπει να πληροί απόλυτα τις παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Να κάνει μια ισορροπημένη ζωή
 • Να είναι οργανωτικός
 • Να διαχειρίζεται το χρόνο αποτελεσματικά
 • Να ξέρει πώς να παρακινεί ανθρώπους
 • Να ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ:

 • KAPA MAGAZINO ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ Ι. Α.Ε.Β.Ε. (ένδυση)
 • ΔΟΜΗ Α.Ε. (Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης)
 • EURODENTICA Α.Ε. (οδοντιατρικές υπηρεσίες)
 • ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Ο.Ε.(πτυσσόμενα συστήματα ασφάλειας)
 • ΤΣΑΜΟΥΡΗΣ – ΔΟΥΖΟΓΛΟΥ Α.Ε. (εμπόριο βιδών και εργαλείων)

 

 
@